خط تولید خلال سب زمینی فرانچ فرایز

خط تولید سیب زمینی سرخ کرده

انواع مکنده انتقال مواد وسازهای تخلیه گندم

انواع مکنده انتقال مواد وسازهای تخلیه گندم جهت انتقال ودپو کردن غلات وموادجامد

بازسازی کاندیشنر وانواع پلت خوراک دام

بازسازی کاندیشنر وانواع پلت خوراک دام

ساخت انواع مخازن وسیلوهای پیچ ومهرهای

مخازن وسیلوهای پیچ ومهرهای

سازنده خط تولید خوراک دام و طیور

خط کامل تولید خوراک دام وطیور